ศาสตร์มหัศจรรย์

ศาสตร์มหัศจรรย์ : ศาสตร์แหล่งพลังธรรมชาติเพื่อการบำบัดรักษา

พลังมหัศจรรย์ที่ 1 ธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้มีพลังบำบัดรักษาตัวเองได้

พลังมหัศจรรย์ที่ 2 ร่างกายมนุษย์มีคุณสมบัติในการสร้างใหม่ขึ้นมาเสมอ

พลังมหัศจรรย์ 3 : ร่างกายมนุษย์มีกลไกการบำบัดทุกอย่างพร้อมมูลอยู่แล้ว

พลังมหัศจรรย์ 4 ปรากฎการณ์เฮือกสุดท้าย

พลังมหัศจรรย์ 5 : พลังแห่งความรัก

พลังมหัศจรรย์ 6 : พลังความเชื่อและศรัทธา

ใส่ความเห็น